PG GAMES

Là một người thay đổi trò chơi trong ngành trò chơi di động, PG SOFT™ đã tạo ra một tác động lớn trên thế giới trò chơi kể từ khi thành lập vào năm 2015. Giới thiệu PG SOFT™ Khái niệm PG SOFT™ là một công ty phát triển trò chơi di động tại Valletta, …

PG GAMES Read More »